Društvo za promet i usluge Cubico d.o.o. Podgorica raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:

Magacioner - Logističar

Opis radnih obaveza i zadataka:
  • prima, skladišti i otprema robu sa skladišta u skladu sa predviđenom procedurom;
  • vrši dostavu robe prodavnicama koje posluju u sklopu preduzeća;
  • vrši dostavu krajnjim kupcima;
  • ažurno vodi skladišnu dokumentaciju;
  • pravilno zbrinjava otpad poput iskorišćenog pakovanja;
  • odgovara za količinsko stanje robe u skladištu;
  • brine o čistoći skladišnog prostora;
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca.
Uslovi:
  • vozačka dozvola B kategorije;
  • poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima.
Uslovi rada: angažovanje za pola radnog vremena.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na E-mail adresu: info@cubico.co.me

Samo odabrani kandidati biće pozvani na razgovor.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.