Orcos Beauty je distributer mirisa, šminke i kozmetike na regionalnom nivou. Kompanija sa distributivnom reputacijom i dugoročnim partnerskim odnosima sa principalima i kupcima. Shodno razvojnim planovima i širenju portfolija raspisujemo konkurs za sljedeću poziciju:
 

MENADŽER/KA FINANSIJA
 
Mjesto rada: Podgorica

 
Radne obaveze i odgovornosti:
 • Unos i knjiženje podataka u poslovni informacioni sistem;
 • Koordinacija i komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom i državnim organima;
 • Saradnja sa bankama, revizorima, advokatima i poreskim organima;
 • Kontrola dokumentacije za knjigovodstvo;
 • Planiranje priliva/odliva odnosno cash flow analiza;
 • Analiza finansijskog poslovanja;
 • Učestvovanje u izradi plana nabavke i prodaje;
 • Priprema mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja;
 • Rukovodi realizacijom redovnih i vanrednih popisa;
 • Učestvuje u radu kadrovske službe i obavlja potrebne aktivnosti po nalogu nadređenog (ugovori o radu, godišnji odmori, bolovanja, raskidi ugovora, nalozi za službena putovanja i sl.);
 • Poslovi opšte administracije;
 • Obavljanje drugih poslova iz svog domena u skladu sa stručnom spremom i pozicijom po nalogu nadređenog.
Profil kandidata:
 • Analitičnost, sistematičnost, preciznost, odgovornost i radna etika;
 • Radno iskustvo na sličnim poslovima;
 • VSS ekonomskog smjera;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office).
Šta dobijate?
 • Zaradu adekvatnu kompetencijama;
 • Priliku da učite i napredujete, u skladu sa ličnim ambicijama i postavljenim razvojnim planovima;
 • Rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, koja nudi izazovno i motivirajuće okruženje za rad, sa operativnim aktivnostima na regionalnom nivou.
Pridružite se našem timu ako prepoznajete mogućnosti, spremni ste da pomjeramo poslovne granice, postavljamo standarde egzekucije i rastemo zajedno.

Prijave slati na e-mejl: orcos@orcos.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
 

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.