Važi do: 10. decembar 2022.

Luksuzni Hotel PALAZZO DEL MARE - ESSENZA, koji se nalazi u Kotoru, Dobrota, Sveti Stasije, raspisuje:

Poziv za pripravnike

  • Recepcija - Društvene nauke, Ekonomija, Turistički i hotelijerski menadžment
  • Recepcij - Humanističke nauke, Jezici i književnost, Poslovni engleski
  • Turizam i hotelijerstvo - Društvene nauke, Ostale društvene nauke, Turizam, Hotelijerstvo
  • Marketing - Društvene nauke, Ekonomija, Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • Računovodstvo - Društvene nauke, Ekonomija, Ekonomija i ekonomske politike EU
  • Sektor finansij I računovodstva - Društvene nauke, Ekonomija, Računovodstvo, finansije i bankarstvo
  • Pravnaslužba - Društvene nauke, Ostale društvene nauke, Pravo
  • IT sektor - Prirodne nauke, Matematika i računarske nauke, Računarstvo i informacione tehnologije

Prijavljivanje se vrši preko portala:
http://www.euprava.me

Svi zainteresovani kandidati, koji smatraju da ispunjavaju uslove, mogu poslati CV na e-mail: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
Kontakt telefon: 069/906-001


 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.