Firma BB SOLAR D.O.O. Podgorica, sa sjedištem na adresi Bulevar Revolucije br. 7, raspisuje oglas za 1 izvršioca za sledeće radno mjesto:

GRAĐEVINSKI INŽENJER
(m/ž)

Potrebni uslovi:
 • Diplomirani inženjer građevinarstva, visoka stručna sprema, VII stepen;
 • Neophodno poznavanje programa: AutoCAD, MS Office, MS Project;
 • Obavezno znanje engleskog jezika;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Posjedovanje licence  za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata;
 • Vozačka dozvola (B).
Glavna zaduženje:
 • Komunikacija sa investitorima i ostalim poslovnim saradnicima
 • Planira, organizuje i rukovodi kompletnom realizacijom na građenju objekta, sa posebnim osvrtom na praćenje dinamike izvođenja radova.
 • Organizuje izradu mesečnih operativnih i dinamičkih planova, nedeljnih i mesečnih izveštaja o napredovanju radova na gradilištu.
 • Organizuje, prati i kontroliše rad kooperanata, kvalitet, dinamiku po obavezama definisanim ugovorima zaključenim sa istima i usklađuje ih sa sopstvenom operativom.
 • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i celokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu.
 • Organizuje i vodi gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, knjigu inspekcije, sva merenja i ispitivanja, ....
 • Izrađuje trebovanje potrebnog materijala, kao i mesečne utroške istog.
 • Analizira i blagovremeno ukazuje na nedostatke ili neusaglašenosti projektne dokumentacije o čemu sastavlja pisani izveštaj.
 • Organizuje i kontroliše blagovremeni prijem i pripremu gradilišne dokumentacije.
 • Sačinjava izveštaje i elemente o pojavi nepredviđenih ili naknadnih radova koje blagovremeno dostavlja pripremi.
 • Sarađuje sa tehničkom pripremom na izradi elemenata koji podrazumevaju dinamiku i rokove, tehničke parametre i uslove, reviziju cijena i slično.
 • Kao predstavnik odgovornog izvođača radi na primopredaji objekta i izradi konačnog obračuna.
 Profil kandidata:
 • Sposobnost analize tehnologičnosti objekta;
 • Znanje o zavisnosti tačnosti i kvaliteta objekta;
 • Poznavanje aktivnosti koje čine proces izgradnje objekata;
 • Poznavanje materijala, poluproizvoda i drugih resursa neophodnih za izgradnju;
 • Usmjerenost na postizanje rezultata;
 • Temeljnost u radu i smisao za detalje;
 • Sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština;
 • Motivisanost za permanentno usavršavanje;
 • Odgovoran i samoinicijativan;
 • Orijentisan ka timskom radu;
 • Izražene komunikacione vještine.
Nudimo:
 • Rad u stabilnoj i perspektivnoj firmi;
 • Usavrašavanje i sticanje novih znanja i vještina;
 • Rad na velikim projektima;
 • Stimulativna nagrađivanja zavisno o poslovnim rezultatima i rezultatima tima;
 • Plata: po dogovoru u zavisnosti od reference kandidata.
Napomena:
Prijave sa biografijom u formi CV-ja koji mora sadržati fotografiju, lične podatke i kontakt telefon, dostavljaju se isključivo mailom na adresu: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. 
         
BB SOLAR D.O.O. zadržava pravo da pozove na razgovor samo odabrane kandidate

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.