Firma BB SOLAR D.O.O. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br.7, raspisuje oglas za 1 izvršioca za radno mjesto:

MAGACIONER

Potrebni uslovi:
 • SSS / VSS – poželjan građevinski,elektro ili ekonomski smjer;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od najmanje 3 godine;
 • Poznavanje elektro-građevinskih materijala, instalacione opreme i opreme i alata koji se koriste u građevinarstvu;
 • Vozačka dozvola kategorije: B;
 • Upravljanje radnom mašinom - viljuškarom u okviru skladišnog prostora;
 • Obavezno poznavanje rada na računaru: Microsoft office (Word, Excel);
 • Poznavanje rada u programskim rješenjima za vođenje evidencije ulaza i izlaza robe i materijala u magacinskom poslovanju;
 • Poznavanje trgovinske terminologije i osnovnih načela magacinskog poslovanja;
 • Da je državljanin Crne Gore;
 • Da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • Da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo nije pokrenut postupak;
 • Da u poslednje 3 godine nije kažnjavan za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora;
 • Referent lista radnog iskustva.
Glavna zaduženja:
 • Odgovornost za povjerene zalihe robe, inventara i alata u magacinu;
 • Organizacija prijema, skladištenja i izdavanja robe;
 • Vođenje potrebne dokumentacije i evidencije o zalihama opreme, materijala, alata;
 • Izvještavanje o stanju zaliha i komunikacija sa ostalim sektorima u okviru firme;
 • Održavanje urednosti robe u magacinu i samog magacinskog prostora;
 • Davanje predloga za unapređenje organizacije poslova u magacinu i bezbjednosti zaliha - imovine firme
Profil kandidata:
 • Organizovana, odgovorna, precizna, ekspeditivna i prilagodljiva osoba;
 • Spremnost za rad u dinamičnom radnom okruženju I timu ljudi različitih profila;
 • Izražene verbalne i pisane komunikacione sposobnosti.
Nudimo:
 • Rad u stabilnoj i perspektivnoj firmi;
 • Usavrašavanje i sticanje novih znanja i vještina;
 • Stimulativna nagrađivanja zavisno o poslovnim rezultatima i rezultatima tima;
 • Plata: po dogovoru u zavisnosti od reference kandidata.
Napomena:
Prijave sa biografijom u formi CV-ja koji mora sadržati fotografiju, lične podatke i kontakt telefon, dostavljaju se isključivo mailom na adresu: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. 

Nepotpune prijave I prijave koje nisu dostavljene u adekvatnoj formi neće se uzimati u obzir za dalje razmatranje.

Kandidati koji ne ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova, neće biti razmatrani.
Provjeru sposobnosti vrši poslodavac.  

BB SOLAR D.O.O. zadržava pravo da pozove na razgovor samo odabrane kandidate
 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.