Važi do: 01. decembar 2022.
Montex Elektronika d.o.o. zapošljava:

Sistem inženjer

Sa minimum 3 godine iskustva na poslovima sistem inženjera
Uslovi:
  • Poznavanje IP mreze (LAN, WAN, WLAN, Services, Firewalls, VPNs)
Monitoring i održavanje sigurnosti pristupa mrežnim resursima i komunikacionim uređajima
Administracija komunikacione infrastrukture (opreme i linkova) sigurnosti, dostupnosti,rekonstrukcije, performansi, razvoja i testiranja
Dijagnoza i preporučivanje rešenja za probleme u LAN/WAN okruženju
Konfigurisanje radnih stanica i servera za rad u LAN/WAN-u;
Konfigurisanje komunikacione opreme u LAN/WAN-u

 
  • Microsoft Active Directory softver i upravljanje domenom

Administracija servera sa aspekata sigurnosti, dostupnosti, rekonstrukcije, performansi, razvoja i testiranja
Instaliranje sistemskog i aplikativnog software-a na serverima
Održavanje Active Directory i upravljanje e-mail nalozima i rješenjima za povezivanje.

 
  • Linux i Windows Server operativni sistemi (instalacije, podešavanja, dijagnostika i rješavanje problema)
  • Korištenje VMWare rješenja za virtuelizaciju (ESX i/ili vCenter 6.x/7.x)
  • Aktuelna Datacentar i "private cloud" hardverska rješenja (serveri, storage i HCI sistemi)
  • Instalacija, održavanje i administracija Storage sistema
  • "Cloud native" softverska rješenja (Docker, softverski klasteri, load balanceri, ...)
  • Biografiju dostavite na e-mail adresu [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Biografiju dostavite na e-mail adresu [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.