Važi do: 18. avgust 2022.
Kompanija Klikovac d.o.o. je jedna od vodećih distributerskih kuća na teritoriji Crne Gore i na tržištu je prisutna već 29 godina. Od osnivanja pa do danas, pažljivo osluškuje tržište i reaguje na njegove promjene. Kompanija Klikovac je ponosna jer je jedna od onih kompanija koja, osim što se prilagođava tržištu, implementira veliki broj novina i na taj način utiče na njegov dalji razvoj.
Planovi i ciljevi za budućnost jednako su ambiciozni kao i oni do sada, a rast kompanije prati i rast zaposlenih.

Kompanija Klikovac raspisuje slobodno radno mjesto na poziciji:


PRAVNIK
 

Opis posla:

 • Stara se o pravilnoj primjeni zakona i opštih akata Društva  i upozorava organe Društva na povrede istih i predlaže Izvršnom direktoru preduzimanje mjera u skladu sa Zakonom i Statutom Društva;
 • Učestvuje u izradi i izrađuje nacrte predloga opštih akata Društva i njihovih izmjena i dopuna kako u stručnom tako i u tehničkom dijelu ;
 • Zastupa Društvo pred svim sudovima i drugim državnim organima i organima lokalne samouprave i preduzima sve pravne radnje u vezi sa istim ;
 • Prati promjene i primjene zakonske regulative relevantne  za društvo ;
 • Piše pojedinačna akta (potvrde, odluke, rješenja i drugo) i razne vrste dopisa ;
 • Učestvuje u izradi raznih vrsta ugovora kako u stručnom, tako i u tehničkom djelu i po potrebi vrši ovjeru kod nadležnih organa ;
 • Sprovodi postupak izvršenja prema spornim kupcima;
 • Priprema materijal za disciplinske postupke i priprema disciplinske odluke, stara se o njihovom sprovođenju i  vodi evidenciju o izrečenim disciplinskim mjerama ;
 • Obavlja sve  poslove vezane za radne odnose zaposlenih ;

Uslovi:

 • VSS
 • Obavezno radno iskustvo, minimum 3 godine
 • Poznavanje rada na računaru ( Word, Excel )
 • Znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS, na E-mail adresu: info@klikovac.me ili pozvati na broj 020 872-606.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.