Kompanija  Cerovo  D.O.O. , zbog potreba zapošljavanja u Prodajnom centru u Baru raspisuje sledeći konkurs: 
 

Menadzer za ljudske resurse - HR
1 izvršilac
OPIS POSLA :
 • Raspisuje konkurse za sva radna mesta,
 • Sprovodi proces selekcije i regrutacije kandidata,
 • Brine o mjerama motivacije i nivou zadovoljstva zaposlenih i identifikuje oblasti koje zahtijevaju poboljšanje,
 • Radi na razvoju tima, kao i na savjetovanju menadžmenta o odlukama koje treba sprovesti,
 • Komunicira sa višim menadžmentom kompanije,
 • Brine o međuljudskim odnosima u kompaniji,
 • Organizuje obuke i treninge zaposlenih,
 • Osmišljava i sprovodi nova pravila i procedure za kvalitetniji rad i razvoj kompanije,
 • Vodi računa o poštovanju politike kompanije i propisa koji su donijeti, kao i o tome da oni budu u skladu sa trenutno važećim zakonom o radnom pravu,
 • Bavi se disciplinskim procesima, donošenjem odluka i izricanjem poslovnih rešenja u domenu ljudskih resursa.
USLOVI I OSOBINE:
 • Izražene sposobnosti za dobro verbalno i pismeno izražavanje,
 • Afinitet ka aktivnom slušanju,
 • Analitičnost i sposobnost dobre procjene karaktera,
 • Diplomatske i pregovaračke sposobnosti,
 • Vrhunske vještine komunikacije i razvijene savjetodavne uloge,
 • Sposobnost za analizu, tumačenje i objašnjavanje ,
 • Poznavanje pravnog okvira u kome se uređuje zapošljavanje,
 • Nepristrasnost i pravičnost,
 • Taktičnost i samopouzdanje.
Prijave slati na e-mail adresu: info@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.