Važi do: 01. jun 2020.
Telenor Montenegro is seeking for candidates interested to cover:

 

  

CRM and Analytics Systems Architect / Arhitekta za CRM i sisteme analitike

(1 izvršilac)

 

Opis posla:

 • Odgovoran za održavanje visokog nivoa kompetencije u oblasti razvoja, kao i isporuke, testiranja i dokumentovanja visokokvalitetnih IT sistema za Podršku brige o korisnicima (CRM), Sistema Analitike (DWH) i Finansijskih IT sistema (ERP) (u daljem tekstu IT Sistema)
 • Rukovođenje projektima sa strane tehnike (divizioni projekti)
 • Podrška dizajniranju arhitekture rješenja za vrijeme faze dizajna
 • Odgovoran za dizajn arhitekture novih IT sistema odnosno izmjena na postojećim IT sistemima za koje je zadužen
 • Vođenje jednog internog ili spoljnjeg tima za razvoj IT sistema za koje je zadružen
 • Priprema specifikacije za razvoj za eksterne saradnike ili vendore za razvoj IT sistema za koje je zadužen
 • Razvoj software-a za IT sisteme za koje je odgovoran
 • Pisanje i održavanje odgovarajuće dokumentacije za IT sisteme za koje je zadužen
 • Podrška Telenor Common Operations
 • Održavanje dostupnosti i nesmetan rad IT Sistema za koje je zaduzen
 • Učešće u korektivnim aktivnostima na održavanju IT Sistema (rješavanje problema, djelovanje u hitnim situacijama)
 • Učešće u preventivnom održavanju IT Sistema (uključujući preuzimanje novih verzija softvera i testiranje novih funkcionalnosti)
 • Izvršavanje operativnih zadataka (administracija, konfiguracija, izvještavanje, praćenje)
 • Podrška korisnicima IT sistema za koje je zaduzen
 • Podrška uvođenju, implementaciji, integraciji, održavanju, praćenje i kontrola novih sistema/aplikacija
 • Ušešće u implementaciji i testiranju novih servisa i funkcionalnosti
 • Obezbjeđivanje visokog nivoa sigurnosti Sistema i interfejsa
 • Praćenje performansi ugovarača u skladu sa aktuelnim ugovorima
 • Učešće u praćenju performansi
 • Rješavanje korisničkih prigovora
 • Podrška NOC timu; učešće u dežurstvima
 • Kreiranje izvještaja za potrebe menadžmenta i ostalih sektora IT aplikacije o svim poslovima, aktivnostima, operativnim problemilma i ostalim nejasnoćama u vezi posla
 • Praćenje relevantnih tehnologija i mape puta relevantnih vendora
 • Praćenje inovacija i trendova u oblasti relevantnih tehnologija kao i pokretanje odgovarajućih akcija sa ciljem da se unaprijede performanse sistema u nadležostni grupe.

If you are interested please apply by June 01th using the option:

 • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
 • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.