Turistička agencija „Huma travel & concierge“ je novootvorena agencija koja posluje u sklopu kompleksa hotela Huma Kotor Bay, iz Kotora.

„Huma travel & concierge“ raspisuje konkurs za:

Poslovođa turističke agencije

 

Kvalifikacije:

 • IV stepen kvalifikacija;
 • Poznavanje najmanje jednog stranog jezika ( minimum B1 nivoa sa CEF skale );
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti;
 • Obavezno iskustvo od najmanje 3 godine u turističkoj agenciji - organizatoru putovanja, poznavanje agencijskog poslovanja, iskustvo u radu sa klijentima.

OPIS POSLOVA

 • Vrši upravljačke i izvršne poslove, organizuje i koordinira rad turističke agencije i odgovoran je za rad agencije;
 • Komunicira sa stranim i domaćim klijentima;
 • Ugovara cijene i uslove sa poslovnim partnerima;
 • Priprema ponude i sadržaje koje agencija nudi;
 • Planira budžetska sredstva za rad;
 • Razmatra reklamacije i predlaže njihovo rješavanje;
 • Informiše klijente i obrađuje njihove zahtjeve;
 • Priprema statističke preglede i izvještaje.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na oglas putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili slanjem svoje biografije na e-mail adresu: office@humahotel.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.