DOO "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI

Oglašava potrebu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 

ZAPOVJEDNIK BRODA
- pet izvršilaca -


Pored opštih uslova, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće:

 • osnovno ovlašćenje za oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem ili zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi ili zapovjednik broda do 200 BT u maloj obalnoj plovidbi;ili kormilar sa minimum 2 godine navigacije
 • ovlašćenje GMDSS – radio operater sa opštim ovlašćenjima;
 • obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na radnom nivou;
 • osnovno znanje barem jednog stranog jezika, prednost engleski jezik.
   
UPRAVITELJ STROJA
- pet izvršilaca -


Pored opštih uslova, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće:

 • osnovno ovlašćenje za oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 KW ili jačem;
 • radno iskustvo od minimum jedne godine navigacije u poslednjih 5 godina kao oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 KW ili jačem;
 • osnovno znanje barem jednog stranog jezika, prednost engleski jezik.

 

MORNAR
- petnaest izvršilaca-


Pored opštih uslova, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće:

 • Ovlašćenje osnovne sigurnosti na brodu (STCW Reg VI/I);
 • Ovlašćenje za pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW Reg VI/4-1);
 • Ovlašćenje za postupke u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu (STCW Reg VI/6-1);
 • osnovno znanje barem jednog stranog jezika, prednost engleski jezik.
   
POMOĆNI KONTROLOR
- petnaest izvršilaca-


Opis posla: ispomoć pri regulisanju i obezbjeđenju saobraćaja na trajektnom prelazu Kamenari - Lepetane zbog sezonskog povećanja obima posla;

Pored opštih uslova, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće:

 • dobna granica: 22-40 godina starosti;
 • poželjno iskustvo na obavljanju istih ili sličnih poslova;
 • osnovno znanje barem jednog stranog jezika, prednost engleski jezik.
    

Kandidati za zvanje Zapovjednika, Upravitelja i Mornara moraju imati važeće sertifikate - rok važenja minimum 1 godinu od prijema u radni odnos.

Zainteresovani kandidati  obavezni su dostaviti svoju radnu biografiju (CV) sa fotografijom, najkasnije do 25.04.2019.godine:

- na e-mail adresu: pomorski@t-com.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS,
- putem pošte, na adresu DOO "Pomorski saobraćaj" 85340 Herceg Novi, Kamenari bb
- lično u sjedište Kompanije u Kamenarima.
 
Regularno prijavljeni kandidati koji zadovoljavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

Dodatne informacije su dostupne pozivom broj na kontakt telefona 031/673-558, svakog radnog dana u vremenu od 8.00h-16.00h.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.