Hotel Lazure raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:

 

            

ELEKTRIČAR

 

OSNOVNI ZADACI:

 • Električar je odgovoran za obavljanje stručnih električnih radova sa instalacijama,održavanje, popravku električnih sistema, opreme, i popravke u skladu sa standardnom praksom električne struke.

ODNOS:

 • Obavještava direktno ili komunicira sa Glavnim Inženjerom u vezi sa svim problematičnim pitanjima održavanja.
 • Sarađuje sa kolegama.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI:

 • Instalira, mijenja i održava električne instalacije i opremu, visokog i niskog napona, sve sisteme , pumpe, transformatore, motore, uličnu rasvjetu i uređaje.
 • Redovno testira i provjerava mašine i opremu koja je pod njegovom kontrolom kako bi identifikovao opasnosti, nedostatke i potrebu za podešavanjima ili popravkom i osigurao usklađenost sa električnim kodovima.
 • Dijagnostifikuje greške u funkcionisanju sistema i komponenti, koristeći opremu za testiranje i ručni alat, da identifikuje uzrok kvara i ispravi grešku
 • Instalira/Popravlja kvarove sa napajanjem i rasvjetnom opremom za sastanke,bankte i drugo.
 • Osigurava čitav proces uspješne prevencije programa za održavanje električne opreme i mašina u hotelu
 • Izvodi fizički zahtjevne zadatke, kao što je kopanje rovova za postavljanje vodova, pokretanje i podizanje
 • Odgovara, blagovremeno i ljubazno na zahtjeve gostiju i zahtjeve sektora u vezi sa objektom.
 • Posjeduje osnovne kompjuterske vještine kao što je podešavanje temperatura vazduha i pravljenje temperaturnih izmjena.
 • Pravi funkcionalno električno kolo za električni sistem radi manjih popravki
 • Identifikuje i otklanja defekte električnih sistema i opreme.
 • Vodi dnevnu evidenciju obeveza, održavanje i aktivnosti bezbijednosti, uključujući testiranje, očitavanje instrumenata, i detalje o nedostacima opreme i samo održavanje.
 • Ispunjava sve relevantne zakone i regulative.
 • Održava inženjerski prostor bezbijednim, čistim i u odgovarajućem redu.
 • Kordiniše sa ostalim osobljem.
 • Sledi standarde sektora.
 • Prisustvuje sastancima sektora i obuke kada je potrebno.
 • Uvijek je čist i odgovarajuće odjeven na dužnosti, u skladu sa politikom hotela.
 • Obavlja sve dužnosti, po zahtjevu Glavnog Inženjera pa i one koji nisu gore navedeni.

 

 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili slanjem biografije na e-mail adresu: careers@lazure.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.