Hotel Poseidon je hotel sa 3 zvjezdice u turističkoj ponudi Crne Gore, sa porodičnom tradicijom poslovanja dugom još od 1967 godine, sa snažnom strateškom i razvojnom orjentacijom i prepoznatljivom korporativnom kulturom.

Hotel Poseidon Vam nudi mogućnost da budete dio uspješnog tima na sledećoj poziciji:

 

DOMAĆICA HOTELA

(1 izvršilac)

 

OPIS POSLOVA I DUŽNOSTI:

 • Organizuje rad odsjeka domaćinstva, sastavlja radni raspored, vodi evidencije o prisutnosti na poslu radnika sektora.
 • Odgovorna je za izradu rasporeda rada radnika u odsjeku domaćinstva i kontrolu radnih sati.
 • Usko sarađuje sa šefom recepcije u vezi sa potrebama gostiju.
 • Nadzire čistoću, higijenu i opšti utisak uređenosti soba, unutrašnjih i spoljnih javnih prostora.
 • Vodi sve potrebne evidencije posteljine, uniformi i ostalih tekstilnih proizvoda.
 • Kontroliše održavanje namještaja i ostalog inventara u hotelu.
 • Daje prijedloge održavanja i renoviranja soba i javnih prostora.
 • Sprovodi nadzor nad čistoćom i urednošću soba za goste, javnih područja hotela gdje borave gosti i okoline hotela (hotelskog kompleksa).
 • Izrađuje raspored rutinskog čišćenja i vrši nadzor.
 • Provjerava dnevne izveštaje odsjeka domaćinstva, posebno vodeći računa o sprječavanju eventualnih nepravilnosti.
 • Redovno pregleda hotelske sobe, javna područja i okolinu hotela, vodi inspekcijske liste za sobe i druga područja.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora hotela.

KVALIFIKACIJE:

 • SSS / VŠS.
 • Minimum 2 godine radnog iskustva u sektoru domaćinstva.

OSOBINE:

 • Rad u timu.
 • Kolegijalnost.
 • Spremnost na rad pod pritiskom sezonskog tipa.
 • Sposobnost organizacije.
 • Obavezna organizovanost u radu, sistematičnost i urednost.


*Smještaj i hrana su obezbijeđeni.

*Cjelogodišnji posao.

 

Kandidati koji zadovoljavaju prethodno navedene uslove, mogu poslati CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: management@poseidon-jaz.com

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.