Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Referent u Direkciji za poslovanje sa velikim pravnim licima

 

Uslovi:

 • VSS, poželjno Ekonomski fakultet.
 • Radno iskustvo nije neophodno, ali je poželjno.
 • Iskustvo u izradi finansijskih analiza je poželjno.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika.

Opis posla i odgovornosti:

 • Sveobuhvatno praćenje i kontrola dodijeljenog portfolija.
 • Učestvovanje u korporativnim kampanjama.
 • Komunikacija sa klijentima i stalni rad na sticanju klijenata.
 • Upravljanje odnosima s postojećim i potencijalnim klijentima.
 • Predlaganje primjenjive kamatne stope, naknade, uslove kredita, pripremanje dokumentacije, aplikacije za određivanje limita, izvještaje, dopise i ostalo.
 • Omogućavanje aktivnosti unakrsne prodaje bančinih proizvoda korporativnim klijentima (uključujući  proizvode Komercijalnog faktoringa, maloprodajnih proizvoda i investicionih usluga, kao i privatnih bankarskih usluga preduzetnika).
 • Davanje preporuka i preduzimanje mjera za poboljšanje prodaje.
 • Obavljanje svih aktivnosti vezanih za analizu, pripremu materijala i odluka za kreditni odbor, monitoring projekta.
 • Obavljanje svih radnih zadataka iz nadležnosti Direkcije, kako i redovnih tako i vanrednih, po procjeni nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati:
Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske
resurse CKB-a, putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na mejl adresu: hroffice@ckb.me najkasnije do 16.09.2018. godine. Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Referent u Direkciji za poslovanje sa velikim pravnim licima.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir. Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi i dodate ostala prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.