Zbog proširenja obima posla preduzeće KIPS DOO raspisuje

 

KONKURS

Za prijem:


1. U NAŠEM TRGOVAČKOM CENTRU U PODGORICI:


o Menadžer trgovačkog centra. U trgovačkom centru je zaposleno 144 radnika.

 • Stručna sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Šef maloprodaje. U maloprodaji je zaposleno 62 radnika.

 • Stručna sprema VSS/VS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru alata.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru alata.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru elektro i vodovod.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru za stolare.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo

o Šef magacina. U magacinu je zaposleno 20 radnika.

 • Stručna sprema VSS/VS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Magacioner.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Pomoćni radnik u magacinu.

 • Stručna sprema NK/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Pomoćni radnik u armiračkom pogonu.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

 

2. U RADNI ODNOS U NAŠEM TRGOVAČKOM CENTRU U KOTORU:


o Menadžer trgovačkog centra. U trgovačkom centru je zaposleno 64 radnika.

 • Stručna sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Šef maloprodaje. U maloprodaji je zaposleno 50 radnika.

 • Stručna sprema VSS/VS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru građevinskih materijala.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru građevinskih materijala.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru alata.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru alata.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na elektro i vodovodnom sektoru.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo

o Prodavac na elektro i vodovodnom sektoru.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru za stolare.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru za stolare.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru boja.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru boja.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Vođa prodaje na sektoru keramike i sanitarija.

 • Stručna sprema VS/SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Stručni saradnik na agro sektoru.

 • VSS poljoprivredni fakultet, smjer biljne proizvodnje.

 

3. U NAŠEM TRGOVAČKOM CENTRU U BERANAMA


o Zamjenik menadžera trgovačkog centra. U trgovačkom centru je zaposleno 30 radnika.

 • Stručna sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru građevinskih materijala.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na elektro i vodovodnom sektoru.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru boja.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru keramike i sanitarija.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru za stolare.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

o Prodavac na sektoru alata.

 • Stručna sprema SSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

 

4. U IT SEKTORU U PODGORICI


o Sistem analitičar i programer

Iskusan IT stručnjak ( ili talentovani mladi kadar ). Stručna sprema VSS. Poslovni softver koji koristimo je DINAMIC NAV. Pozicija i odgovornosti:

 • Analiza poslovnih zahtjeva i izrada funkcionalnih specifikacija.
 • Rad na unapređenju postojećih aplikacija.
 • Priprema testnih scenarija i vršenje testiranja.
 • Analiza novih poslovnih procesa u konteksu uključivanja u postojeća aplikativna rješenja.
 • Saradnja sa poslovnim jedinicama kompanije i dobavljačima u cilju implementacije novih izmjena postojećih softverskih rješenja za podršku poslovnim procesima.
 • Po potrebi obuka korisnika u korišćenju aplikativnih rješenja.

5. U SLUŽBI INVESTICIJA


o Inžinjer u tehničkoj pripremi

 • Održavanje baze podataka tehničke dokumentacije i ostali poslovi u tehničkoj pripremi.
 • Stručna sprema VSS. Poznavanje rada na računaru, posebno ArchiCAD i AutoCAD.

 

6. KANCELARIJA IZVRŠNOG DIREKTORA


o Zamjenik izvršnog direktora za pravne i računovodstvene poslove

 • Stručne sprema VSS. Sposobnost potvrđena kroz prethodno radno iskustvo.

 

 

Prijave slati putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS, na e-mail office@kips.me ili na adresu: ul. Veljka Vlahovića br. 90 Podgorica.

Formu prijave na oglas možete naći na našem sajtu www.kips.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.