Renomirana finansijska institucija raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:

 

Saradnik za poslove upravljanja alternativnim kanalima prodaje

 

 

Broj izvršilaca: 1 izvršilac u sjedištu Banke.
Stručna sprema: VSS.
Radno iskustvo: 1 godina na istim ili sličnim poslovima.
Poseban uslov: poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

 

Opis posla:

 • Rješava reklamacije korisnika kartica i obavještava korisnika o krajnjem ishodu rješavanja reklamacije;
 • Pokreće postupak chargeback-a preko procesora i prati tok rješavanja reklamacija i pojedinih faza chargeback-a;
 • Pokreće programe za mjesečne obračune i prati ispravnosti obračuna;
 • Vrši obradu, učitavanje i generisanje fajlova od i za razmjenu sa procesorom;
 • Vrši knjiženje i kontrolu ispravnosti knjiženja po transakcijama;
 • Izrađuje dnevne i periodične knjigovodstvene izvještaje;
 • Vrši kontrolu obračunskih računa Principala, Visa i MasterCard, kao i kontrolu rada dobavljača;
 • Vrši slaganje analitičkih računa sa sintetičkim računima glavne knjige;
 • Pruža pomoć filijalama i ekspoziturama u poslovima vezanim za platne kartice, elektronsko bankarstvo i ostalim proizvodima iz nadležnosti Službe;
 • Vrši prijem i obradu aplikacija od filijala i ekspozitura, kontrolu ispravnosti i kompletnosti aplikacije i prateće dokumentacije;
 • Priprema za slanje, prati izradu i prijem kartica i pin mejlera sa peronalizacije i vrši kontrolu ispravnosti pošiljke;
 • Vrši distribuciju kartica i pin mejlera poslovnoj mreži i klijentima banke;
 • Vrši prijem i obradu aplikacija za elektronsko bankarstvo i koordinira sa servisnim centrima za elektronsko bankarstvo;
 • Obavlja poslove po nalogu rukovodioca Službe;
 • Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

 

Ukoliko ispunjavate navedene uslove molimo Vas da CV pošaljete putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi i dodate prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

 

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.