Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati do 24.07.2018.godine putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: ljudski.resursi@mans.co.me

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.