Stručne prakse u Evropskom parlamentu

Stručne prakse u Evropskom parlamentu, Luksemburg

Evropski parlament objavio je konkurs za prijem kandidata u oblasti novinarsta i ljudskih prava za odrađivanje plaćene radne prakse u Luksemburgu.

OPIS
Cilj prakse je omogućiti polaznicima da znanje koje su stekli tokom studija primijene u praksi i upoznaju se sa aktivnostima Evropske unije, a posebno Evropskog parlamenta. Predviđena je plaćena radna praksa u periodu od jednog do maksimalno tri mjeseca, u Loksemburgu.
Pripravnicima su na raspolaganju tri vrste stažiranja:
– Opšta opcija: otvorena za sve kandidate koji ispunjavaju uslove;
– Opcija za novinarstvo: kandidati moraju imati dokaz o profesionalnom iskustvu, kao što je to dokazano objavljenim radovima ili članstvom u udruženju novinara u državi članici EU ili novinarskim kvalifikacijama priznatim u zemljama članicama EU ili kandidovanim zemljama;
– Opcija Sakharov Prize: Ovaj program stažiranja ima za cilj da unaprijedi znanje učesnika u poslu o ljudskim pravima u Evropskom parlamentu i međunarodnim standardima ljudskih prava. Namenjen je kandidatima koji imaju poseban interes za ljudska prava.

USLOVI
– Biti državljanin članice EU ili kandidovane zemlje;
– Imati 18 ili više godina;
– Imati temeljno znanje jednog od službenih jezika EU;
– Da niste učesnik neke druge prakse;
– Da niste bili u radnom odnosu više od četiri uzastopne sedmice čiji je trošak bio na teret budžeta EU.

NAČIN PRIJAVE
Popuniti onlajn formular.

ROK PRIJAVE:
Od 15. avgusta do 15. oktobra 2018. godine.

Untitled